AKO HOĆEŠ

Kad te uhvate crne misli

prvo ih primeti –

ako hoćeš,

onda vidi da li uživaš u njima –

ako hoćeš,

imaš li neke koristi od njih

i onda odluči šta ćeš –

ako hoćeš,

hoćeš li uživati u toj teškoj tami

ili ti se više dopada da budeš svetla i lagana.

Naravno,

ništa od ovog ne možeš

ako nisi svesna da možeš.

I ako nemaš želju da možeš

ili hoćeš.